Poznaj nas

Creo Pole Lab zrodziło się z potrzeby serca.

Tworzymy przestrzeń

Tworzymy przestrzeń

dla naszych dzieci i ich przyjaciół. To odpowiedź na niewykorzystany w pełni dziecięcy potencjał oraz entuzjazm do poznawania nowych rzeczy, odkrywania świata we wszystkich jego przejawach.

Wierzymy, że

Wierzymy, że

każde dziecko posiada nieograniczony potencjał, który obudzony pozytywnymi emocjami kiełkuje przynosząc radość i zadowolenie, satysfakcję i spełnienie. Budzimy entuzjazm przez wspólną zabawę, doświadczanie, działanie i relacje z ludźmi pasjonatami.

Organizujemy

Organizujemy

warsztaty, zielone szkoły, obozy w oparciu o zasady ekoturystyki, dla kameralnych grup dzieci i młodzieży mieszanych etnicznie. Tworzymy przestrzeń do naturalnej edukacji i odkrywania w sposób naturalny siebie i świata.

Naszą mocną stroną są ludzie z pasją.
To oni tworzą społeczność Creo Pole Lab jako opiekunowie,
animatorzy, artyści, właściciele miejsc,
w których organizujemy nasze obozy i warsztaty.