Praca z talentami

Oferujemy profesjonalną diagnozę talentów, sesje informacji zwrotnych, coaching mocnych stron, warsztaty rozwoju mocnych stron na podstawie badania talentów Instytutu Gallupa dla dzieci, młodzieży, rodziców, pedagogów.

Każdy człowiek posiada kompletny zasób talentów, które są naturalnymi wzorcami naszego indywidualnego sposobu myślenia, odczuwania i działania. Spośród 34 neuronalnych wzorców, zwanych talentami, każdy z nas ma pięć dominujących, które zasadniczo nie zmieniają się przez całe życie. Warto je poznać.

Każdy z talentów stanowi naturalny potencjał, naturalne predyspozycje, które wykorzystane w działaniu stają się mocną stroną – obszarem mistrzostwa osobistego.

Poznanie swoich naturalnych talentów sprawia, że świadomie wybieramy najłatwiejszą i najprostszą drogę osiągania swoich zamierzeń oraz ścieżkę zawodową zgodną z naszymi naturalnymi predyspozycjami.

Metodyka badania bazuje na teorii talentów Marcusa Buckinghama i Donalda O.Cliftona, założycieli Instytutu Gallupa, który przez 40 lat prowadził badania na całym świecie doskonaląc metodologię. Test Gallupa wykonało 10 milionów ludzi na całym świecie.